Αποχέτευση

Το σύστημα αποχέτευσης ενός κτιρίου έχει ουσιώδη σημασία για την λειτουργικότητα του και συνδέεται άμεσα με την υγιεινή ασφάλεια του χώρου. Μια εγκατάσταση αποχέτευσης πρέπει να διασφαλίζει:την ολοκληρωτική παραλαβή των αποβλήτων,την αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής αποβλήτων ή αερίων,την ασφάλεια από εισπνοή η ανάφλεξη αερίων,τη μη όχληση των χώρων κατοικίας από θορύβους που προκαλεί η διακίνηση αερίων.Η […]

Αποφράξεις

Οι αποχετεύσεις μας μπορούν να βουλώσουν από πολλούς και διάφορους λόγους. Αυτό μπορεί να προκληθεί από τρίχες, λίπη, υπολείμματα φαγητού, ρίζες ή φύλλα δέντρου. Από κακή χρήση, βλάβη ή αμέλεια.Με τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα που έχουμε στην κατοχή μας μπορούμε να επιλύσουμε τα πάντα. Η ομαλή λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου στο κτίριο είναι πολύ σημαντική.Έτσι, […]

Άντληση Υδάτων

Εμπιστευτείτε μας, και απαλλαγείτε μια για πάντα από τα λιμνάζοντα νερά. Αναλαμβάνουμε να αντλήσουμε νερά από διαμερίσματα, όπου από διαρροή νερού σε σωλήνα η βουλωμένη αποχέτευση μπορεί να έχουν πλημμυρίσει.Δίνουμε άμεσες λύσεις και απευθυνόμαστε σε όλου τους κλάδους, όπως πολυκατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και δημόσια κτίρια.Η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των σωληνώσεων σας, γίνεται […]