Θέρμανση

Η casa fix δραστηριοποιείται στο χώρο της οικιακής και επαγγελματικής Θέρμανσης . Το πεπειραμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων θέρμανσης τόσο σε οικιακούς όσο και σε επαγγελματικούς χώρους, καθώς και την συντήρησή τους. Η μακροχρόνια εμπειρία μας στο αντικείμενο της Θέρμανσης, έχει σαν αποτέλεσμα την επιλογή των πιο αξιόπιστων υλικών της αγοράς.

Προτείνουμε σε κάθε περίπτωση τις πιο βέλτιστες και τεχνικοοικονομικές λύσεις. Προσφέρουμε πολλές εναλλακτικές προτάσεις για εσάς, παρουσιάζοντας σας τα θετικά και τα αρνητικά κάθε συστήματος θέρμανσης με ανάλυση κόστους εγκατάστασης, εκτίμηση κόστους χρήσης καθώς και εκτίμηση μελλοντικού κόστους συντήρησης.Στόχος μας είναι να καλύψουμε τις ενεργειακές σας ανάγκες αποσκοπώντας πάντα προς το δικό σας συμφέρον.

Σε κάθε περίπτωση, στοχεύουμε στην μείωση των απωλειών θερμότητας και την διατήρηση των ενεργειακών επιπέδων του εκάστοτε χώρου. Εκπροσωπώντας μόνο τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους ,σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα υλικά για την υλοποίηση της εγκατάστασης θέρμανσης σας .

Προσφέρουμε την μελέτη την προμήθεια και την εγκατάσταση θέρμανσης σε:

  • Ενδοδαπέδια Θέρμανση
  • Συστήματα Γεωθερμίας
  • Ηλιακά συστήματα για θέρμανση κατοικιών
  • Δροσισμό δαπέδου
  • Λέβητες & Ατομικές Μονάδες Πετρελαίου, Αερίου, Υγραερίου, Ξύλου, Pellet
  • Ενεργειακά Τζάκια & Σόμπες Ξύλου, Pellet
  • Θερμαντικά Σώματα, Διακόπτες Κυκλοφορητές, Υλικά Λεβητοστίου
  • Θερμοστάτες, Αυτοματισμοί
  • Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων

Ζητήστε Προσφορά!

Επικοινωνήστε μαζί μας, να επισκεφτούμε τον χώρο σας δωρεάν και να σας κάνουμε την προσφορά μας.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ