Αποχέτευση

Το σύστημα αποχέτευσης ενός κτιρίου έχει ουσιώδη σημασία για την λειτουργικότητα του και συνδέεται άμεσα με την υγιεινή ασφάλεια του χώρου. Μια εγκατάσταση αποχέτευσης πρέπει να διασφαλίζει:

  • την ολοκληρωτική παραλαβή των αποβλήτων,
  • την αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής αποβλήτων ή αερίων,
  • την ασφάλεια από εισπνοή η ανάφλεξη αερίων,
  • τη μη όχληση των χώρων κατοικίας από θορύβους που προκαλεί η διακίνηση αερίων.

Η casa fix, σε συνδυασμό με εμπειρία και υπευθυνότητα, αναλαμβάνει άμεσα και αποτελεσματικά την εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως και την διόρθωση και αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος υπάρχει σε οικιακό η επαγγελματικό χώρο.

Ζητήστε Προσφορά!

Επικοινωνήστε μαζί μας, να επισκεφτούμε τον χώρο σας δωρεάν και να σας κάνουμε την προσφορά μας.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ