Πλαστικές δεξαμενές

By 10 Μαρτίου 2021 26 Ιουλίου, 2022 Ενημερωτικά, Νέα

Η εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή πλαστικών δεξαμενών από γραμμικό πολυαιθυλένιο χωρητικότητας 250 λίτρα έως 20.000 λίτρα.

Χρησιμοποιούνται για διάφορα υγρά όπως πετρέλαιο νερό  λύματα και ορισμένα χημικά .Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δεξαμενές πυρόσβεσης και βιολογικούς καθαρισμούς.

Διαθέτουμε άσπρες και μαύρες δεξαμενές . Στον εξωτερικό χώρο επιτρέπεται να τοποθετούνται μόνο μαύρες δεξαμενές .Στον εσωτερικό χώρο μπορούν να τοποθετηθούν άσπρες.

Το σφίξιμο κατά την εγκατάσταση και η τελική δοκιμή στεγανότητας είναι ευθύνη του εγκαταστάτη.